Platforma SafeQ

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ to oszczędność pieniędzy, czasu oraz zasobów.

YSoft SafeQ to oparte na serwerze rozwiązanie do efektywnego zarządzania drukowaniem z rozbudowanym zestawem innowacyjnych funkcji. Platforma SafeQ daje zarządzającemu pełną kontrolę nad środowiskiem druku. Oprogramowanie pozwala na zmniejszenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów oraz minimalizację wpływu drukowania na środowisko naturalne.

Pakiety i moduły oprogramowania YSOFT SAFEQ

System YSoft SafeQ jest skonstruowany jako platforma oprogramowania. Dzisiaj platforma ma trzy główne obszary produktu: Zarządzanie drukowaniem, przechwytywanie dokumentów i zarządzanie drukowaniem 3D. W ramach tych trzech obszarów oprogramowanie jest oferowane jako pakiety oprogramowania zapewniające największe korzyści, chociaż można też kupić pojedyncze moduły.

Każdy pakiet YSoft SafeQ składa się z programowych modułów, które rozbudowują system o konkretne funkcje. Pakiety tworzą maksymalnie wartościowy zestaw rozwiązań. Firmy mogą wykupić konkretne moduły zawierające aktualnie potrzebne funkcje i dodać kolejne później, według potrzeb. Moduły są podzielone na pakiety: Print Management, Workflow Suite i Enterprise Suite a cztery moduły są wspólne dla wszystkich pakietów.

YSoft SafeQ – korzyści dla Klienta:

UWIERZYTELNIANIE
 • Ochrona przed nieautoryzowanymi użytkownikami przez zapewnienie bezpiecznego dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych i dokumentów;
 • Dokumenty są chronione do czasu uwierzytelnienia się przez użytkownika przy użyciu czytnika kart, kodu PIN, nazwy użytkownika/hasła lub kombinacji tych metod;
 • Ograniczenie kosztów i ilości zużywanego papieru w przypadku zadań, które zostały wysłane do wydrukowania, ale nie są już potrzebne;
 • Łatwe przypisywanie użytkownikom lub grupom użytkowników praw do drukowania, kopiowania i skanowania, co przekłada się na dogodne administrowanie zasobami informatycznymi.
MECHANIZM OPARTY NA REGUŁACH
 • Wymusza stosowanie wstępnie zdefiniowanych, zapisanych w bibliotece reguł drukowania w celu ograniczenia kosztów, na przykład zamianę druku kolorowego na czarno-biały, jednostronnego na dwustronny czy wysyłanie zadania do bardziej ekonomicznego urządzenia, a także pozwala na tworzenie własnych reguł;
 • Powiadomienia przekazują użytkownikom informacje o wynikowych kosztach, co prowadzi do lepszego, niejednokrotnie mniejszego użycia drukarki;
 • Powiadomienia o nieprzestrzeganiu zasad oszczędzania kosztów pomagają wymusić odpowiednie reguły drukowania.
PRINT ROAMING®/CLIENT BASED PRINT ROAMING™
 • Bezpieczne drukowanie na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym w środowisku drukowania;
 • Skalowalność odpowiednio do potrzeb biznesowych;
 • Dzięki drukowaniu zadań dopiero po uwierzytelnieniu się przez użytkownika poufne dokumenty nie pozostają w zasobnikach wyjściowych;
 • Opcjonalne zmniejszenie wykorzystania kosztownych serwerów przez obsługę złożonych zadań drukowania na stacji roboczej klienta.
DRUKOWANIE MOBILNE
 • Moduł drukowania bezprzewodowego firmy YSoft dla komputerów Mac i urządzeń mobilnych z systemem iOS gwarantuje pracownikom mobilnym wygodne, bezpieczne drukowanie;
 • Bezpieczne drukowanie mobilne na urządzeniach wielofunkcyjnych przez internet i pocztę email;
 • Obsługa drukowania przez anonimowych gości;
 • Automatyczna konwersja formatów (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG).
ZARZĄDZANE PRZEPŁYWY ZADAŃ: CORE WORKFLOWS I ADVANCED WORKFLOWS
 • Bezpieczne skanowanie jednym kliknięciem do wstępnie określonych bibliotek dokumentów usług SharePoint® i Dropbox® Business/Dropbox Enterprise sprawia, że przechwytywanie i przesyłanie dokumentów jest łatwe;
 • Przeglądanie folderów, przechowywanie dokumentów w imieniu użytkownika, który w tym celu wykonał skanowanie przy użyciu identyfikatora użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego oraz rozpoznawanie kodów kreskowych;
 • Skanowanie za pomocą skryptów do wiadomości email, folderu domowego lub wcześniej wskazanej lokalizacji;
 • Światowej klasy mechanizm OCR, czyszczenie obrazów, dołączanie stron na początku lub na końcu dokumentu, usuwanie pustych stron, wyróżnianie tekstu i dokumenty z obsługą wyszukiwania w formacie PDF, Microsoft Word i Microsoft Excel.
ŚRODKI I ROZLICZENIA
 • Mniej skomplikowana administracja, dzięki kontom indywidualnym i grupowym;
 • Obsługa cenników, centrów kosztów, kodów rozliczeniowych i limitów wykorzystania ułatwiająca przydzielanie kosztów;
 • Usługi płatnego drukowania umożliwiające zarządzanie kosztami i ich odzyskiwanie.
RAPORTOWANIE
 • Wstępnie zdefiniowane i niestandardowe raporty zarządzania dostarczają oparte na stanie faktycznym dane oraz informacje pochodzące z audytów użycia;
 • Raporty dla zarządu, zbiorcze wyniki i informacje dotyczące oszczędności zasobów;
 • Raporty CRS wykorzystujące moduły OLAP i analizy trendów długoterminowych pozwalają administratorom na bardziej wydajne zarządzanie flotą drukarek.

YSoft SafeQ – Konica Minolta

 
 

Komentowanie jest wyłączone.