SiteAudit

SiteAudit

Dzięki mechanizmowi automatycznego wykrywania urządzeń, SiteAudit umożliwia szybką inwentaryzację i weryfikację statusu floty. Oprogramowanie pozwala na kontrolę stanu środowiska druku oraz automatyczne powiadamianie o awariach lub innych zdarzeniach. Każdy incydent związany z pracą urządzenia jest zapisywany w bazie danych. W przypadku wystąpienia awarii urządzenia lub braku materiałów eksploatacyjnych system automatycznie generuje odpowiednie powiadomienie zawierające szczegółowe informacje dotyczące usterki, urządzenia i jego lokalizacji. Rozwiązanie to pozwala na szybką reakcję i usunięcie występującego problemu. Dane zbierane z monitorowanych urządzeń są zapisywane w bazie Microsoft SQL Server. Ich analiza wykonywana jest przez zestaw procedur i funkcji SQL.

Możliwości zastosowania

SiteAudit jest polecany dla rozległych sieci komputerowych, w których występuje duża liczba monitorowanych urządzeń drukujących. W takich organizacjach częste problemy to awarie (efekt skali) oraz nadmierne lub nieterminowe zamówienia materiałów eksploatacyjnych, z powodu których firma ponosi dodatkowe koszty związane z magazynowaniem zamówionych materiałów eksploatacyjnych lub przerwami w pracy związanymi z ich brakiem.

Korzyści dla klienta

Cechą charakterystyczną SiteAudit są zaawansowane funkcje w zakresie kontroli floty, tj.: weryfikacja stanu technicznego urządzeń biurowych, zarządzanie i administrowanie flotą, przejęcie roli Help Desk dla użytkowników oraz administratorów, kontrola kosztów oraz warunków obsługi serwisu.

Wdrożenie SiteAudit gwarantuje bezawaryjność floty oraz dostawy dokładnie w wymaganym czasie, bez opóźnień i potrzeby magazynowania materiałów.

siteaudit dzialanie

 
 
 
 
 
 

Komentowanie jest wyłączone.