OPS Monitor

ops monitor

OPS Monitor to narzędzie informatyczne, umożliwiające wygodny nadzór i optymalizację procesu produkcji dokumentów w organizacji. Rozwiązanie to pozwala na zdalną kontrolę nad stanem technicznym oraz wydajnością nawet bardzo złożonej i zróżnicowanej floty urządzeń drukujących. OPS Monitor pozwala efektywnie zarządzać serwisowaniem i inwentaryzacją urządzeń drukujących, a także skutecznie mierzyć stopień zużycia materiałów eksploatacyjnych. Dzięki zastosowaniu OPS Monitor istnieje możliwość nie tylko obniżenia kosztów wydruku, ale również usprawnienia interwencji związanych z konserwacją i naprawą urządzeń. Równolegle rozwiązanie to zwiększa wydajność pracy administratorów IT.

Zalety:

 • Skuteczny nadzór nad procesem produkcji dokumentów w organizacji;
 • Monitorowanie zużycia sprzętu i materiałów eksploatacyjnych;
 • Automatyczna inwentaryzacja floty urządzeń drukujących i kopiujących;
 • Kontrola online nad sprawnym funkcjonowaniem każdego urządzenia oraz automatyczne generowanie powiadomień;
 • Pełen zakres informacji o urządzeniach bez względu na ich lokalizację oraz producenta;
 • Usprawnione zarządzanie logistyką materiałów eksploatacyjnych, przewidywanie terminu ich wymiany, planowanie przeglądów okresowych i konserwacji;
 • Automatyzacja wezwań serwisowych.

Wdrożenie OPS Monitor pozwala na optymalizację funkcjonowania trzech głównych obszarów zarządzania procesem produkcji dokumentów:

KONTROLA: Możliwość nadzorowania wydajności infrastruktury biurowej, jak również śledzenia statusów wchodzących w skład urządzeń i wysyłanych przez nie alertów. W praktyce oznacza to permanentny dostęp do danych o poziomie zużycia tonerów i papieru oraz stanie technicznym drukarek, dzięki któremu istnieje możliwość łatwiejszego zaplanowania przeglądów technicznych i dostaw materiałów eksploatacyjnych.

RAPORTOWANIE: Z myślą o potrzebach kadry zarządzającej, pakiet OPS Monitoring wyposażono w możliwość regularnego sporządzania sprawozdań z funkcjonowania systemów druku. Pozwalają one na bieżąco obserwować rezultaty optymalizacji procesu produkcji dokumentów, a także łatwo kontrolować związane z nim koszty.

SERWIS I POMOC TECHNICZNA: Dzięki systemowi automatycznego generowania wezwań serwisowych, OPS Monitoring pozwala zdalnie diagnozować problemy sprzętowe i znacząco skraca czas interwencji pomocy technicznej. Pakiet ten usprawnia także proces dostarczania materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych, dzięki możliwości zamawiania ich bezpośrednio przy pomocy dostarczonej aplikacji.

Korzyści:

 • Możliwość samodzielnego zarządzania flotą urządzeń poprzez klienta opartego o przeglądarkę internetową;
 • Podgląd statusu urządzeń w formie graficznej;
 • Możliwość łatwego zamawiania tonerów w dedykowanym systemie po uprzednim uzgodnieniu procedury operacyjnej z Konica Minolta;
 • Zdalna diagnostyka urządzeń oraz możliwość wzywania inżynierów serwisu Konica Minolta w celu naprawy uszkodzonego sprzętu;
 • Dostęp do danych historycznych;
 • Automatyczne odczytywanie liczników urządzeń;
 • Jednorazowe szkolenie dla administratora systemu.
 
 

Komentowanie jest wyłączone.