ECM Portal

ECM Portal

Aplikacja ECM Portal to przede wszystkim archiwum dokumentów z możliwością ich opisywania i zapewnienia odpowiednich praw dostępu. Dzięki możliwości klasyfikacji na poziomie skanowania, dokumenty trafiają do odpowiednich bibliotek w archiwum. Tryb Poczekalni pozwala na dodatkowy opis dokumentów oraz ich archiwizację z automatycznym nadaniem unikalnej sygnatury. Rozbudowany moduł OCR pozwala na rozdzielanie skanowanych masowo dokumentów oraz ich zapis w postaci plików przeszukiwanych. Dzięki temu wyszukiwanie informacji biznesowych może odbywać się również po treści przechowywanych w systemie dokumentów.

W celu zapewnienia stałego dostępu do dokumentów i informacji korporacyjnych, rozwiązanie jest dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja pozwala również uprawnionym użytkownikom na śledzenie wszystkich czynności wykonywanych przy poszczególnych dokumentach, kontrolowanie wersji oraz historii zmian.

Kolejną ważną funkcjonalnością rozwiązania jest moduł do zarządzania sprawami. Dzięki niemu, użytkownicy mogą organizować dokumenty w obrębie wybranych spraw np. projektów, zamówień, kontraktów itp. Moduł spraw pozwala na szybką agregację danych biznesowych zawartych w ECM Portalu lub w innych systemach wewnętrznych firmy.

Dodatkowa funkcjonalność witryny intranetowej w aplikacji ECM Portal zapewnia szerokie możliwości w zakresie współdzielenia informacji w organizacji. Na witrynach systemu możemy tworzyć strony z aktualnościami firmowymi, biblioteki dokumentów publicznych, kalendarze użytkowników a także odnośniki do stron korporacyjnych. Dzięki możliwości jednoczesnej pracy wielu użytkowników na dokumencie, pracownicy mają pewność, że dostępna wersja dokumentu jest obecnie obowiązującą.

Dzięki funkcjonalności integracji, aplikacja ECM Portal może pobierać i wysyłać dane z zewnętrznych systemów i baz danych. Powyższe informacje można wykorzystać, jako metadane do opisywania przechowywanych dokumentów lub tworzonych spraw. Dzięki temu zapewniona jest spójność informacji w obrębie wszystkich systemów IT w firmie.

ECM Portal to w pełni konfigurowalny produkt, który można rozszerzać o dodatkowe moduły programistyczne i integrować z innymi rozwiązaniami Konica Minolta, np. systemem obiegu dokumentów.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW:
 • Automatyczna klasyfikacja dokumentów podczas skanowania na urządzeniach Konica Minolta
 • Szybki i łatwy dostęp przez przeglądarkę
 • Dostęp do dokumentów tylko dla uprawnionych pracowników
 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów podlegających retencji
 • Wyszukiwanie po metadanych opisujących dokument oraz w treści dokumentu
SKANOWANIE I PRZECHWYTYWANIE:
 • Skanowanie dokumentów bezpośrednio do archiwum
 • Funkcjonalność OCR, zapewniająca przetwarzanie dokumentów do form edytowalnych (DOC, XLS, PDF przeszukiwalny itd.)
 • Rozdzielanie masowo skanowanych dokumentów i rozpoznawanie kodów kreskowych
 • Klasyfikacja dokumentów poprzez panel dotykowy urządzenia
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI IT:
 • Integracja z systemami biznesowymi używanymi w firmie
 • Możliwość pobierania i wysyłania danych z zewnętrznych baz danych
 • Zapewnienie spójności przechowywanych informacji pomiędzy systemami
ZARZĄDZANIE SPRAWAMI:
 • Organizacja dokumentacji dotyczącej danej sprawy
 • Łączenie informacji biznesowych w obrębie danej sprawy np. projektu, zamówienia, kontraktu
 • Wersjonowanie i kontrola dostępu do danych typów spraw
PORTAL:
 • Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową
 • Aktualności i ogłoszenia firmowe
 • Kalendarze użytkowników i zasobów
 • Książka adresowa pracowników
 • Odnośniki do stron korporacyjnych
 • Biblioteki dokumentów publicznych
 
 

Komentowanie jest wyłączone.